Na stopě klimatu

„Naše klima se mění!“  Tuto větu slýcháváme denně. Ale co tedy může každý z nás proti změně klimatu udělat? Česko-německý projekt „Na stopě klimatu“ začíná tam, kde začíná vše! Rozvoj povědomí o ochraně klimatu a redukci CO2 může být pro děti a mládež ve věku 5 – 16 let zajímavou výzvou, pro pedagogy pak praktickým zpestřením.

Co je v rámci projektu naplánováno?

  • 29 vzdělávacích akcí s environmentální tematikou
  • 9 ekologických projektových týdnů pro děti a mládež  z České republiky a Saska
  • 6 tematických školení pro odborné pracovníky se zaměřením na vytváření vzdělávacích modulů pro školní třídy
  • studie k analýze učebních plánů
  • výstavba tzv. zelené třídy  a klimatického domu v Chodově  i zřízení  ekologické naučné stezky s pohybovými prvky  a ekoučebny zdraví pod širým nebem v Ústí nad Labem.

KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V.

KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V. je spolek, jehož cílem je podpora dětí a mládeže, jejich individuality a subjektivního postavení, spolek veřejně zastupuje zájmy dětí a mládeže, na jejichž prosazování se v rámci nabízených aktivit spolupodílí, je uznávaným volným zřizovatelem školek i volnočasových zařízení pro děti a mládež, provozovatel Spielmobilu, poskytovatel školních sociálních pracovníků,  organizátor táborů a kempů pro děti a mládež.

Dům dětí a mládeže a ZpDVPP, Ústí nad Labem, p.o.

Dům dětí a mládeže Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Ústí nad Labem je kompetetntním partnerem v České republice. Toto zařízení zaměstnává 80 pracovníků a zájencům z řad dětí a mláděže tak nabízí nebřeberné množství volnočasovýych i vzdělávacích aktivit.

Dům dětí a mládeže Bludiště

Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov, okres Sokolov, p.o. je zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je kompetetntním partnerem v České republice. Toto zařízení zaměstnává 55 pracovníků a zájencům z řad dětí a mláděže tak nabízí nebreberné množství volnočasovýych i vzdělávacích aktivit.