Dobrodružství

Budoucnost začíná tam, kde ji člověk nechá začít. Tak je tomu i v případě ochrany klimatu. Dětem a mládeži z česko – německého pohraničí nabízí projekt s názvem „Na stopě klimatu“ různorodé možnosti , jak  v rámci setkávání a mnoha zajímavých akcí, včasně probudit povědomí o ochraně přírody a současně porozumět každodenním  procesům, které jsou s tímto tématem úzce spjaty. Pak už zbývá jen malý krok k tomu, vše z praktického hlediska realizovat i v prostředí vlastního domova.

Praxe

Environmentální působení není vždy zrovna jednoduché propojit s děním v rámci  školní  a mimoškolní výchovy. Především však z důvodu, že toto téma  zaujímá ve vzdělávání  jen malou roli a často chybí i moduly ke zprostředkování  jeho užití v praxi. Projekt „Na stopě klimatu“ přímo oslovuje sociání pedagogy, vychovatele a učitele, kteří se mohou aktivně podílet na vytváření environmentálních  vzdělávacích modulů a současně se  v této oblasti i dále vzdělávat.

Udržitelnost

Jedním z cílů je vypracování a příprava takových vzdělávacích modulů, které budou určeny pro další vzdělávání odborných pracovníků.  Nejdříve však budou provedeny vědecké analýzy vzdělávacích obsahů českých a saských učebních plánů. Z analýz pak budou odvozeny, a v odborné příručce metodicky zpracovány, praktické vzdělávací moduly k environmentální výchově v Sasku a České republice.