Projektbüro

Dem Klima auf der Spur
c/o KINDERVEREINIGUNG® Chemnitz e.V.
Straße Usti nad Labem 121
09119 Chemnitz
Tel. +49 (0) 371 402 78 54
Fax. +49 (0) 371 52 12 86 5
Internet: klima-projekt.eu
E-Mail: info@klima-projekt.eu

Datenschutzerklärung

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Interessenten am Projekt „Dem Klima auf der Spur“. Im Zuge der neuen Datenschutzverordnung (DSGVO), die am 25.05.2018 in Kraft tritt, möchten wir Ihnen versichern, dass Ihre Daten bei uns sicher sind. Die einzutragenden Daten auf dieser Seite geben Sie uns freiwillig, um die Weiterbildungen, Workshop-Angebote und Veranstaltungen im Projekt zu organisieren und Ihre Anmeldung zu bestätigen. Eine Weitergabe an Dritte sowie eine automatisierte weitere Verarbeitung und Speicherung Ihrer Daten findet nicht statt. Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen in uns.

Bei einer Teilnahme an einer Veranstaltung wird Ihre Eintragungen (Familienname/ Name/PLZ/ Unterschrift) in eine Teilnehmerliste im Rahmen der Dokumentation sowie Berichterstattung über die Veranstaltungen im Projekt „Dem Klima auf der Spur“ benötigt.

Die Teilnehmerliste wird an die organisierenden Einrichtungen KINDERVEREINIGUNG Chemnitz e.V. (Chemnitz und Thalheim), Dům dětí a mládeže a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí nad Labem, příspěvková Organizace (Ustí nad Labem), Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov (Chodov) sowie an die Sächsische Aufbaubank (Fördermittelgeber) weitergegeben und bis 31.12.2030 aufbewahrt.

Über die weitere Verwendung der Daten der Teilnehmerliste im Kooperationsprogramm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2014-2020 können Sie sich unter:

http://www.sn-cz2020.eu/de/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp informieren.

Vážené dámy a pánové,

drahý potenciální zákazník na projektu "Sledování klimatu"

V rámci nového nařízení o ochraně osobních údajů (DSGVO), který vstoupí v platnost dne 05.25.2018, rádi bychom vás ujistit, že vaše data jsou v bezpečí s námi. Údaje, které se mají zadat na této stránce, nám dobrovolně umožňují organizovat školení, nabídky a události v rámci workshopu a potvrdit svou registraci. Přenos třetím stranám, jakož i automatizované další zpracování a uchovávání jejich údajů se neuskuteční. Děkujeme za důvěru v nás.

Při účasti na akci vaše údaje (Příjmení / Name / Code / podpis) je zapotřebí „Klima na trati“ v seznamu účastníků v dokumentaci a podávání zpráv o dění v projektu.

Seznamu účastníků je nad na organizování znamená Kindervereinigung Chemnitz e.V. (Chemnitz a Thalheimu), Dům dětí a mládeže a zarizeni per Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Ústí Labem, příspěvková prošel Organizace (Ústí nad Labem), Dům dětí a mládeže Bludiště Chodov (Chodov) a ke struktuře Sächssiche Bank (poskytovatel) a uloženy až do 31.12.2030.

Další využití údajů ze seznamu účastníků v programu spolupráce pro přeshraniční spolupráci mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou na období 2014-2020 je k dispozici na adrese:

http://www.sn-cz2020.eu/de/foerderprogramm/aktuelles/Aktuality.jsp informovat.